PREZİDENT KUBOKU UĞRUNDA ÇÖVKƏN MİLLİ ATÜSTÜ OYUNU 17.12.2020 - NƏTİCƏLƏR