Azərbaycan Respublikasının Atçılıq Federasiyasında 2023-cü ilin idman nəticələrinə yekun vurulub və Federasiyanın Ümumi Yığıncağı keçirilib


24 yanvar 2024-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiya­sında 2023-cü ilin idman nəticələrinin yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbirdə Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə, Gənc­lər və İdman naziri Fərid Qayıbov, onun müavini Mariana Vasilyeva və federa­siyanın prezidenti Elçin Quliyev iştirak ediblər.

          Tədbirdə 2023-cü ilin yekunları haqqında hesabat məruzəsi ilə çıxış edən fe­de­­rasiyanın baş katibi Bəhruz Nəbiyev il ərzində ölkə ərazisində keçirilən tədbirlər, bey­­nəlxalq turnirlərdə iştirak və əldə olunan nailiyyətlər barədə məlumat verib. Fe­de­­rasiyanın fəaliyyət sahələrinə daxil olan hər bir atçılıq idman sahəsi üzrə təd­birlər ba­rədə qısa, hesabat xarakterli videomateriallar təqdim olunub.

          Daha sonra il ərzində əldə olunmuş nailiyyətlərə əsasən xüsusi nominasiyalar üzrə qaliblər elan olunub. Qalibləri Çingiz Hüseynzadə, Fə­rid Qayı­bov və Elçin Qu­liyev təltif ediblər.

          Tədbirin ikinci hissəsində Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasi­yasının Ümumi Yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda Federasiyanın prezidentinin və vitse-prezi­dent­­lə­rinin, idarə heyəti üzvlərinin seçkiləri baş tutub və Elçin Quliyev növbəti 5 illik müd­dətə Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının prezidenti seçilib.

          Elçin Quliyev ona göstərilən etimada görə minnətdarlığını bildirərək Azər­bay­can Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin bütün idman növlərinə, o cüm­lədən də atçılığa göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğısı, atçılığın inkişafı, həmçinin gələcək planlar, xüsusilə ko­mandaların sayının artırılması və atçılığın hər bir növü­nün ayrılıqda inkişaf məsələ­ləri, federasiyanın qarşısında duran məqsədlər və görü­lə­cək işlər haqqında fikirlərini yığıncaq iştirakçılarına çatdırıb. Federasiyanın prezi­denti 2028-ci il­də keçiriləcək Olimpiya Oyunlarına atçılıq üzrə vəsiqə qazanıl­masının  əsəs prioritet məsələ olduğunu bildirib.

Daha sonra çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hü­seynzadə federasiyanın yeni seçilmiş rəhbər heyətini təbrik edib və ölkəmizdə atçılığın əhəmiyyətindən, gələcəkdə milli atçılığın növü olan çöv­kən üzrə beynəlxalq yarışların ke­çi­rilməsi imkanlarından danışıb. Atçılığın Olimpiya proq­ramında ən qə­dim idman növ­lə­rindən biri olan dresaj üzrə milli komandanın artıq formalaşmasını yük­sək qiy­mət­ləndirib.

          Gənclər və İdman naziri Fərid Qayıbov çıxış edərək atçılıq idman növünün spesifikliyi, Azərbaycanın bölgələrində də atçılığın inkişafı, yeni zavodların fəaliyyətə başlaması məsələlərinə toxunub. Çıxışının sonunda Gənclər və İdman naziri də yeni seçilmiş heyəti təbrik edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

          Sonda tədbir iştirakçıları xatirə fotoşəkilləri çəkdiriblər.